18-24 årige

Den unge kan indtil det 25. år kontakte en UU-vejleder, som kan vejlede om valg af ungdomsuddannelse.

Har man afsluttet en ungdomsuddannelse, skal man benytte Studievalg Fyn eller E-vejledning.

Find information om Studievalg Fyn via denne side på uddannelsesGuiden.dk

Find eVejledning her