7. klasse

Jeres barn møder UU-vejlederen for første gang i 7. klasse. Vejlederen kommer og fortæller klassen om uddannelsessystemet, samt introducerer jeres barn til forskellige vejledningsværktøjer.

I 7. klasse vil jeres barn få vist forskellige vejledningsværktøjer, for eksempel Uddannelsesguiden. Dette er en stor hjælp, når I skal drøfte jeres barns uddannelsesvalg. I nogle tilfælde kan det være, at eleverne først får denne introduktion i begyndelsen af 8. klasse. UU-vejlederen vil planlægge introduktionen sammen med skolen.