8. klasse

I 8. klasse møder jeres barn sin UU-vejleder. UU-vejlederen orienterer kollektivt i klassen om uddannelsessystemet og Uddannelsesguiden.

I løbet af efteråret holder UU Faaborg-Midtfyn en orienteringsaften for alle elever og forældre i grundskolen. Her orienterer UU-vejledere om uddannelsessystemet generelt.

Uddannelsesparathed

Inden den 1. december vurderer skolen, om jeres barn er uddannelsesparat. Hvis jeres barn erklæres ikke-uddannelsesparat, får han/hun individuelle samtaler med UU-vejlederen.
Skolen, UU-vejlederen og jer, som forældre, udarbejder i fællesskab en plan for, hvordan jeres barn kan blive uddannelsesparat.

Introduktionskursus

I 8. klasse kommer eleverne på et 5-dags introduktionskursus, hvor de besøger forskellige ungdomsuddannelser.
UU-vejlederen holder et oplæg på introduktionskurset.