9. klasse

I 9. klasse modtager alle elever kollektiv vejledning for at blive udfordret på deres uddannelsesvalg. I bliver informeret om, hvorvidt jeres barn er parat til den ønskede uddannelse

I 9. klasse vil eleverne blandt andet komme til at arbejde med:

  • Uddannelsesguiden - informationer om uddannelser
  • Optagelse.dk - sådan søger du ind på en uddannelse
  • E-vejledning - "snak med en vejleder, når du har brug for det"

Senest den 15. januar skal skolen informere jer om, hvorvidt jeres barn er vurderet uddannelsesparat til den ønskede uddannelse.
Hvis jeres barn forsat ikke er uddannelsesparat, får han/hun individuelle samtaler med sin UU-vejleder.