Adgangskrav og optagelse til ungdomsuddannelsen

Efter 9. eller 10. klasse skal uddannelsesplanen bruges som ansøgning til optagelse på for eksempel en ungdomsuddannelse, 10. klasse, efterskole eller anden aktivitet - eksempelvis produktionsskole

Hvis jeres barn er vurderet uddannelsesparat, skal I, som forældre, senest 1. marts have underskrevet og afsendt den færdige plan på optagelse.dk. Jeres barn søger optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse (gælder også efterskole) ved at angive sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen. Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution.

Den unge kan afgive fem uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge og ønskerne kan omfatte både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Alle ansøgninger skal sendes elektronisk gennem optagelse.dk. Her søger jeres barn 10. klasse, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser eller anden aktivitet (for eksempel produktionsskole).