Erhvervsuddannelser

Adgangskrav til erhvervsuddannelser

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal man have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

For at begynde på et grundforløb indenfor en erhvervsuddannelse:

  • Skal den unge have opfyldt sin undervisningspligt. Det har man, når man har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning
  • Have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. (I dansk beregnes gennemsnittet af de mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af de skriftlige karakterer)
  • Være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse

Hvis man har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder man umiddelbart adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Man skal dog stadig have opfyldt sin undervisningspligt.

Hvis den unge ikke opfylder adgangskravene, kan man komme til en prøve og/eller samtale på en erhvervsskole. Hvis man bliver optaget på baggrund af denne vurdering, opfylder den unge også adgangsbetingelserne til alle erhvervsuddannelser.

Læs mere om optagelseskravene her