Forældre og forældremøder

Som forældre har du stor indflydelse på dit barns uddannelsesvalg. Du kan hente en masse information om uddannelsesvalg her ved UU Faaborg-Midtfyn. Sammen med UU-vejlederne får du gode muligheder for at hjælpe dit barn hen mod det rigtige valg.

Derfor er det vigtigt, at I som forældre:

  • forventer, at den unge tager en uddannelse
  • kender til de forskellige uddannelser
  • taler med den unge om valget
  • kommer til møderne i skolen om valg af uddannelse
  • støtter og hjælper den unge med at gennemføre en uddannelse