Uddannelsesparathed

Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevernes faglige, personlige og sociale forudsætninger. Det er en proces, som starter i 8. klasse

Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller 10. klasse.
Skolen foretager og indberetter vurderingen. UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.