Uddannelsespligt 15-17 år

Alle 15-17-årige har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse.

I følge loven har alle unge mellem 15 og 17 år pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.

UU Faaborg-Midtfyns opgave er at vejlede den unge og familien i forhold til uddannelse eller anden aktivitet. Aftaler og planer skrives ind i den unges uddannelsesplan, som skal ændres, når planerne ændres.

Uddannelsesplanen kan for eksempel bestå af praktikforløb, fuldtidsarbejde, produktionsskole, 10. klasse, højskole eller lignende.
Hvis pligten til uddannelse ikke opfyldes, kan kommunen beslutte at stoppe udbetalingen af ungeydelsen til familien.

Her kan du læse nærmere om lovgivningen