18-24 år

Indtil du bliver 25 år, har du en UU-vejleder, som kan vejlede dig om valg af ungdomsuddannelse.

Indtil du bliver 25 år, har du en UU-vejleder, som kan vejlede dig om valg af ungdomsuddannelse. Din UU-vejleder kan vejlede dig i forhold til, hvilken uddannelse du kan starte på og hvad der skal til for, at du kan gennemføre den.

Kontakt din UU-vejleder for at aftale et møde. Har du afsluttet en ungdomsuddannelse, skal du kontakte Studievalg Fyn eller E-vejledning.