7. klasse

I 7. klasse møder du din UU-vejleder for første gang. UU-vejlederen kommer og fortæller din klasse om uddannelsessystemet, samt introducerer til forskellige vejledningsværktøjer som for eksempel Uddannelsesguiden.

Du møder din UU-vejleder første gang i 7. klasse.
UU-vejlederen kommer i din klasse og fortæller om uddannelsessystemet. Vejlederen viser og introducerer også til forskellige vejledningsværktøjer - som for eksempel uddannelsesguiden (se link til nedenfor). Introduktionen kan være en stor hjælp, når du og dine forældre skal snakke om dit uddannelsesvalg.
UU-vejlederen planlægger besøget sammen med din skole. I få tilfælde får du og din klasse først introduktionen i starten af 8. klasse.