8. klasse

I 8. klasse møder du din UU-vejleder. Vejlederen kommer og orienterer om uddannelsessystemet og hvordan du kan søge hjælp på Uddannelsesguiden.

I løbet af efteråret vil du og dine klassekammerater blive vurderet på jeres uddannelsesparathed. Hvis du bliver erklæret ikke-uddannelsesparat, får du individuelle samtaler med UU-vejlederen. Det er din skole, der vurderer, om du er uddannelsesparat.

Læs mere om Uddannelsesparathed her

Besøg på forskellige ungdomsuddannelser

I 8. klasse skal du og dine klassekammerater på et 5-dages introduktionskursus på ungdomsuddannelserne, så du får kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder efter 9. eller 10. klasse.
Inden du og din klasse besøger ungdomsuddannelserne, orienterer UU-vejlederen din klasse om de forskellige uddannelser.