Erhvervspraktik

I 8., 9. og 10. klasse er der forskellige muligheder for at komme i erhvervspraktik

Erhvervspraktikken er en mulighed for at stifte bekendtskab med et job i en virksomhed. Praktikken kan enten foregå i en virksomhed eller på en anden skole.

Eleven skal som udgangspunkt selv finde sin praktikplads. Der findes også særlige praktikforløb, for eksempel ved militæret eller på en sygeplejeskole.

Du skal bruge denne formular, når du har fundet et praktiksted.

Dokumentet skal udfyldes af dit kommende praktiksted og dig selv og afleveres til din UU vejleder eller skolen.

Elever i 8., 9. og 10. klasse kan komme i praktik op til 13 uger af et skoleår, hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende. Det kræver særlige aftaler med skole/forældre/virksomhed og UU Faaborg-Midtfyn.

Statens Erstatningsordning

Da eleven skal være forsikret gennem Statens Erstatningsordning, skal al praktikformidling gå gennem UU Faaborg-Midtfyn. Der skal udfyldes en praktikseddel, som skal skrives under af forældrene og eleven.

Hvis man kommer til skade eller selv forvolder skade, når man er i erhvervspraktik, så er man dækket af Statens Erstatningsordning.

Kontakt UU-vejlederen, som hjælper med diverse blanketter, der skal udfyldes.