Lovgivning

Love og bekendtgørelser, som er relevante for arbejdet i Ungdommens Uddannelsesvejledning

  • LBK nr. 995 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
  • BEK nr. 839 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
  • BEK nr. 838 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne
  • LBK nr. 1031 Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
  • BEK nr. 1237 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse
  • LBK nr.665 Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen
  • LBK nr.781 Bekendtgørelse om produktionsskoler