Fritidsjobambassadørindsatsen

Fritidsjobambassadørindsatsen er et projekt under kommunens ungestrategi

Fritidsjobambassadørindsatsen har til formål at hjælpe unge i aldersgruppen 13-18 år med behov for støtte til at finde, søge og varetage et fritidsjob, og derigennem at opnå styrkede kompetencer ift. at gennemføre uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Fritidsjobambassadøren er bindeleddet mellem de unge i målgruppen og de lokale virksomheder, som kan tilbyde et fritidsjob på almindelige vilkår.  

For yderligere info vedr. Fritidsjobindsatsen:

Jeanette Jakobsen
Fritidsjobambassadør og projektmedarbejder i Ungdommens uddannelsesvejledning, Center for Opvækst og Læring
Mail: jedja@fmk.dk
Tlf. 7253 3281