Grundskoler

Samarbejdet med grundskolerne er højt prioriteret, for at intentionerne om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, opfyldes.

UU Faaborg-Midtfyn prioriterer et godt samarbejde med grundskolerne, for at intentionerne om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, opfyldes.

UU Faaborg-Midtfyn har, sammen med UU Sydfyn, produceret årshjul til henholdsvis folke- og friskoler og et inspirationshæfte til lærere og vejledere om vejledning, parathedsvurdering, uddannelse og job.