Mentorordninger

Afhængigt af hvilken uddannelse, man er tilknyttet, har Faaborg-Midtfyn Kommune forskellige mentorordninger

Faaborg Midtfyn kommune har som en del af kommunens samlede Ungestrategi valgt at sætte fokus på unge med behov for ekstra støtte i overgangen til uddannelse. Disse unge har mulighed for at få tilknyttet en overgangsmentor eller en studiestartskoordinator.


Overgangsmentor:

Overgangsmentoren kan fx være en lærer, som den unge har en god relation til og som vil kunne fungere som en slags livline i overgangen mellem grundskole og uddannelse. Overgangsmentoren kan udenfor normal arbejdstid vejlede den unge i forhold til personlige og praktiske udfordringer, og hjælpe med at holde fokus på uddannelsen.

For yderligere info vedr. Overgangsmentor:

Jeanette Jakobsen
Projektmedarbejder i Ungdommens uddannelsesvejledning, Center for Opvækst og Læring
Mail: jedja@fmk.dk
Tlf. 7253 3281


Studiestartskoordinator:

Studiestartskoordinatoren kan give støtte til elever, der er på vej fra grundskole til ordinær uddannelse, eller til unge som er i gang med en uddannelse. Støtten er ikke tidsbegrænset, og kan derfor være længerevarende alt efter den unges behov.
Studiestartskoordinatorerne har et tæt samarbejde med overbygningsskolerne i Faaborg Midtfyn Kommune, og er jævnligt til stede på uddannelsesinstitutionerne.

For yderligere info vedr. Studiestartskoordinator:

Ulla Posso
Studiestartskoordinator, Jobcenter Faaborg Midtfyn
Mail: ulkip@fmk.dk
Mobil: 7253 7536

Maiken Bjørner
Studiestartskoordinator, Jobcenter Faaborg Midtfyn
Mail: maikb@fmk.dk
Mobil: 7253 7558