Samarbejde med jobcentret

UU Faaborg-Midtfyn deltager i visitationssamtaler med unge mellem 18-24 år i kommunen.

Efter aftale med jobcenteret kan UU-vejledere ligeledes deltage i visitationssamtaler med unge op til det 30. år. Desuden deltager UU Faaborg-Midtfyn i rehabiliteringsmøder.