Samarbejdspartnere

UU Faaborg-Midtfyn samarbejder blandt andet med ungdomsuddannelserne, FGU, jobcenteret, erhvervslivet, grundskolerne i og uden for kommunen samt andre UU-centre i landet. Vi bestræber os på hele tiden at udvikle os selv og vejledningsfeltet i forhold til at støtte unges overgang til ungdomsuddannelse og gennemføre denne.

Luk alle
Åben alle

Grundskoler

Samarbejdet med grundskolerne er højt prioriteret, for at intentionerne om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, opfyldes.

UU Faaborg-Midtfyn prioriterer et godt samarbejde med grundskolerne, for at intentionerne om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, opfyldes.

UU Faaborg-Midtfyn udsender hvert år et årshjul  samt et ydelseskatalog til fri- og folkeskoler i kommunen. 

Mentorordninger

Studiestartskoordinatoren kan give støtte  til unge som er i gang med en uddannelse og som har brug for lidt ekstra støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Støtten er ikke tidsbegrænset, og kan derfor være længerevarende alt efter den unges behov. Støtten gives fortrinsvis til unge over 18 år.
Studiestartskoordinatorerne har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Der er også mulighed for at få en kontaktperson, hvis den unge har brug for ekstra støtte og koordinering.

Samarbejde med jobcentret

UU Faaborg-Midtfyn deltager i visitationssamtaler med unge mellem 18-24 år i kommunen.

Efter aftale med jobcenteret kan UU-vejledere ligeledes deltage i visitationssamtaler med unge op til det 30. år. Desuden deltager UU Faaborg-Midtfyn i rehabiliteringsmøder.

Ungdomsuddannelserne

UU Faaborg-Midtfyn arbejder tæt sammen med alle ungdomsuddannelser både lokalt og regionalt.

Der afholdes blandt andet årlige orienteringsmøder mellem ungdomsuddannelserne og UU Faaborg-Midtfyn, samt mange netværksmøder.

UU Faaborg-Midtfyn indgår gerne i projekter med ungdomsuddannelserne, der hvor det måtte have relevans.

Spørgsmål? Kontakt os

Kontakt UU

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00