Ung

Din UU-vejledning starter i 7. klasse, hvor du får en introduktion til uddannelsessystemet. I 8. klasse får du en UU-vejleder. Du kan benytte UU-vejlederne indtil, du har gennemført en ungdomsuddannelse - dog kun til du fylder 25 år.

Luk alle
Åben alle

Grundskole

I slutningen af 7. klasse kommer der en UU-vejleder ud på din skole og orienterer om hvilke tilbud og arrangementer der er i forbindelse med UU-vejledningen i 8.-10. klasse. 

Nyttige links

7. klasse

Du møder din UU-vejleder første gang i 7. klasse. UU-vejlederen kommer i din klasse og fortæller om uddannelsessystemet. Vejlederen viser og introducerer også til forskellige vejledningsværktøjer - som for eksempel uddannelsesguiden (se link nedenfor).

Nyttige links

8. klasse

I 8. klasse møder du din UU-vejleder. Vejlederen kommer og orienterer om uddannelsessystemet og hvordan du kan søge hjælp på Uddannelsesguiden.

I løbet af efteråret vil du og dine klassekammerater blive vurderet på jeres uddannelsesparathed. Hvis du bliver erklæret ikke-uddannelsesparat, får du individuelle samtaler med UU-vejlederen. Det er din skole, der vurderer, om du er uddannelsesparat.

Besøg på forskellige ungdomsuddannelser
I 8. klasse skal du og dine klassekammerater på et 5-dages introduktionskursus på ungdomsuddannelserne, så du får kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder efter 9. eller 10. klasse.
Inden du og din klasse besøger ungdomsuddannelserne, orienterer UU-vejlederen din klasse om de forskellige uddannelser.

Nyttige links

9. Klasse

I 9. klasse får du fælles vejledning sammen med din klasse, hvor UU-vejlederen udfordrer dig på dit uddannelsesvalg.

Du vil blandt andet komme til at arbejde med:

  • Uddannelsesguiden
  • Optagelse.dk
  • E-vejledning

Hvis du fortsat ikke er uddannelsesparat, får du individuelle samtaler med din UU-vejleder. 

Nyttige links

10. Klasse

Har du brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, kan du tage en 10. klasse. Du kan afslutte flere fag med en 10. klassesprøve.

Du kan gå i 10. klasse på dit lokale 10. klassescenter, på nogle fri- og privat skoler, efterskoler samt erhvervsuddannelser.

10. klasse er et ekstra skoleår, du kan tage, hvis du for eksempel har brug for at blive bedre i nogle fag eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse du vil vælge.

I Faaborg-Midtfyn Kommune kan du tage 10. klasse på:

  • Tingagerskolen
  • Campus Faaborg (Øhavsskolen)
  • Korinth Landbrugsskole

EUD 10

EUD10 er et tilbud til dig, der har udfordringer i forhold til at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller endnu ikke ved hvilken uddannelse, du skal vælge. Du kan tage EUD10 på Tingagerskolen, derudover brobygger Øhavsskolen til mange ungdomsuddannelser.

Nyttige links

Specialklasse/skole

Denne side er til dig, der har brug for vejlednings- og uddannelsesforløb, der tager hensyn til dine udfordringer og særlige behov

UU Faaborg-Midtfyn vejleder om uddannelsesforløb til unge, der har særlige behov. Disse forløb tager hensyn til den unges udfordringer og foregår i et tæt samarbejde med den unge, forældrene og fagpersoner - for eksempel socialrådgivere og psykologer eller fagpersoner fra skolen.

Der findes en del efterskoler i Danmark, som er målrettet elever med særlige behov.

Nyttige links

Erhvervspraktik

I 8., 9. og 10. klasse er der forskellige muligheder for at komme i erhvervspraktik. Erhvervspraktikken er en mulighed for at stifte bekendtskab med et job i en virksomhed. Praktikken kan enten foregå i en virksomhed eller på en anden skole.

Eleven skal som udgangspunkt selv finde sin praktikplads. Der findes også særlige praktikforløb, for eksempel ved militæret.

Dokumentet skal udfyldes af dit kommende praktiksted og dig selv og afleveres til din UU-vejleder eller skolen.

Elever i 8., 9. og 10. klasse kan komme i længerevarende praktik, hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende. Det kræver særlige aftaler med skole/forældre/virksomhed og UU Faaborg-Midtfyn.

Statens Erstatningsordning

Da eleven skal være forsikret gennem Statens Erstatningsordning, skal al praktikformidling gå gennem UU Faaborg-Midtfyn. Ovenstående formular skal udfyldes (praktikseddel), og skrives under af forældrene og eleven.

Hvis man kommer til skade eller selv forvolder skade, når man er i erhvervspraktik, så er man dækket af Statens Erstatningsordning.

Kontakt UU-vejlederen, som hjælper med diverse blanketter, der skal udfyldes.

Nyttige links

15-17 år

Denne side er til dig, som ikke længere går i skole. Du har stadig en UU-vejleder, som kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse.

Loven siger, at alle unge imellem 15-17 år skal være i uddannelse, beskæftigelse eller i anden aktivitet, som på sigt, skal få den unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvis du som ung ikke følger din uddannelsesplan, vil du blive kontaktet af en UU-vejleder. 

Kontakt din UU-vejleder, hvis du har brug for hjælp.

Nyttige links

18-24 år

Indtil du bliver 25 år, har du en UU-vejleder, som kan vejlede dig om valg af ungdomsuddannelse. 

Kontakt din UU-vejleder for at aftale et møde.

Har du afsluttet en ungdomsuddannelse, skal du kontakte Studievalg Fyn eller E-vejledning.

Nyttige links

Spørgsmål? Kontakt os

Kontakt UU

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00